Decoratieve technieken

Kalk en allerlei effecten die met kalk bereikbaar zijn (spateltechnieken).

"chaux fine" is een kalkpasta op basis van verouderde gebluste kalk. Deze kalkpasta past evengoed bij hedendaagse als klassieke interieurs. 

Patines geven de muren een doorleefd effect.

Mooi voorbeeld van de kalkstructuur "chaux tiree": kalkverf aangebreacht in verticale strepen
Techniek "beau" toegepast in bureelruimte.
Patine aangebracht over matte verfmuur.
Lambrisering: afgewerkt met patine om doorleefd karakter te bekomen.